Wie is?

Media Profile is ruim 30 jaar geleden mede opgericht door Roger van de Poel. Hij begon in 1987 als cameraman en werd steeds intensiever betrokken bij het gehele productieproces van het televisie maken. Zodoende heeft Media Profile niet alleen ruime ervaring in het maken van reportages van uiteenlopende lengtes voor diverse televisiezenders maar ook in het produceren van televisieprogramma’s en series.

Sinds 2005 is Roger van de Poel zich meer gaan toeleggen op het maken van instructief en educatief visueel materiaal. In 2012 rondde hij de Masterstudie Kunst en Educatie af.

Er kwam steeds meer oog en ervaring voor het inpassen van (audio)visuele producten in een bredere strategie. 

Media Profile kan instructieve, pedagogisch-didactische en promotionele audiovisuele media in zijn geheel produceren. Van concept- en methodiekontwikkeling tot en met productie en uitvoering. Daarbij adviseert Roger van de Poel graag over de inpassing van de door hem geproduceerde media in een brede educatie- en marketingstrategie.