Het logo van Media Profile

Media Profile levert al 30 jaar hoogwaardige audio-visuele media producties voor televisie, overheden, bedrijven, scholen en kennisinstituten. De afgelopen jaren is de dienstverlening uitgebreid met content productie voor online media en de bouw van digitale platforms.

Het ‘oude’ logo van Media Profile, in 1989 ontworpen door Bert Driessen, heeft meer dan 25 jaar dienst gedaan als symbool voor hoogwaardige televisie producties die in geheel Nederland zijn uitgezonden. Wat ons betreft: tijd voor wat nieuws.

Met ingang van september 2016 biedt Media Profile haar diensten aan onder een nieuw beeldmerk.

Het nieuwe logo van Media Profile is ontworpen door Hélène Sturtz. Hélène was als kunstenaar /  illustrator werkzaam in Kerkrade. In 2020 is Hélène overleden.

Bij het zoeken naar een krachtige vorm en het creatief invullen van de opdracht heeft Hélène Sturtz voor de symboliek van de cirkel gekozen.

De cirkel staat voor het geheel van een media productie. De ronde vorm is opgedeeld in segmenten. Deze staan voor de veelheid van disciplines die nodig zijn om een media productie vorm te geven. Media Profile staat garant voor de integratie van al deze  domeinen. De twee losse segmenten verbeelden de basisdisciplines camerawerk en montage. Deze vormen het ambachtelijk fundament van het werk van Media Profile.

Achtergrond:

De afgelopen jaren is het werkveld van Media Profile verbreed: de vele disciplines die ooit afzonderlijk een bijdrage leverden aan een media productie zijn steeds dichter bij elkaar komen te liggen: fotografie, geluid, inhoudelijke research, animatie, muziek, storytelling. Daarnaast worden de media-producten op meerdere (digitale) platforms crossmediaal ingezet. De vaardigheden van ICT, design, print en online diensten maken eveneens onderdeel uit van het brede pallet van disciplines. Media Profile verbindt deze vakgebieden om voor de opdrachtgever een doelmatige media productie te leveren, binnen het gestelde budget.

Hoewel de computer als hulpmiddel en ondersteuning bij media productie al in 1994 bij Media Profile zijn intrede heeft gedaan, is de basis van elke productie nog steeds handwerk. Dit maakt elke audiovisuele productie enig in zijn soort.

Om de ambachtelijkheid van het proces te onderstrepen is ervoor gekozen om het nieuwe logo niet achter de computer te laten ontwerpen maar op papier. De ‘vegen van de stift’ en de hulplijnen van de schets zijn in overleg met Hélène Sturtz in het definitieve ontwerp overeind gebleven. Deze onderstrepen het vakmanschap waarmee de media producties worden geproduceerd.