VAN INSTRUCTIEFILMS NAAR INSTRUCTIEPLATFORM

People try to treat technology as an object, and it can’t be.

It can only be a channel

(Jaron Lanier)

Instructiefilms

Niemand leest de handleiding.

Hierdoor gaat veel van de kracht van een product of dienst verloren.
Roger van de Poel vertaalt handleidingen in heldere bondige instructiefilms. Indien nodig in meerdere talen.
Voor doelgroepen zoals: consumenten, technische gebruikers, logistiek personeel, onderwijzers, klanten van zorgverzekeraars, hulpverleners bij rampen, agrarische medewerkers, consumenten, reisdeelnemers en app-gebruikers.

Instructieplatform

Audiovisuele instructies zijn te tonen op een televisie of via internet of als onderdeel van een lezing of andere presentatie, zelfs in digitale instructiehandleidingen.

Ze zijn echter ook binnen een bredere strategie in te zetten. Als onderdeel van een social media campagne of een digitale helpdesk. Media Profile kan adviseren, produceren en uitvoeren op dit gebied.

DIDACTISCH PLAN

overbrengen van kennis en aanleren van vaardigheden

FILMISCHE VERTALING

rekening houden met leerstijl, met voorkennis en denkvermogen

INFOGRAPHICS

informatieve illustraties, helder maken van fundamentele informatie